Ειδική Διατμηματική Επιτροπή

H Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 αποτελείται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ και δύο (2) Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (ΦΕΚ: 1626/10 Μαΐου 2018 και 3893/7 Σεπτεμβρίου 2018):

 

Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών: Τρία Μέλη

Καθηγητής Δημήτριος Γάτος (Διευθυντής Προγράμματος)

Καθηγητής Αχιλλέας Θεοχάρης

Αναπλ. Καθηγητής Θεόδωρος Τσέλιος

 

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών: Δύο Μέλη

Καθηγήτρια Αθανασία Μουζάκη

Καθηγητής Μιχάλης Λεοτσινίδης

 

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές: Δύο Μέλη

-

Αναπληρωματικοί:

-