Ανανέωση εγγραφής Εαρινού εξαμήνου για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και για τους υποψήφιους διδάκτορες

Σας ενημερώνουμε ότι από 21.02.2024 έως 30.04.2024 θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος για την ηλεκτρονική ανανέωση εγγραφής στο Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Ως εκ τούτου, όσοι  μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι Διδάκτορες είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό άλμα πρέπει να ανανεώσουν την εγγραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του  ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση φαρμακευτικών Προϊόντων» μπορούν είτε να αποστείλουν στο e-mail της Γραμματείας (chemsecr@upatras.gr), είτε να παραδώσουν με φυσική παρουσία στη Γραμματεία την επισυναπτόμενη αίτηση, συνοδευόμενη από το αποδεικτικό κατάθεσης της δεύτερης δόσης τελών εγγραφής (το αργότερο έως 15.03.2024).

Σας επισημαίνουμε ότι η ανανέωση εγγραφής είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για όλους.


 docx 64 αίτηση ανανέωσης εγγραφής