Διαλέξεις-Σεμινάρια στα πλαίσια της Ερευνητικής Μεθοδολογίας

α/α

Τίτλος Σεμιναρίου

Διδάσκων/Διδάσκουσα

1

Αναζήτηση Χημικής Πληροφορίας στο Διαδίκτυο

Αναπ. Καθ. Kων/νος Aθανασόπουλος,

Τμήμα Χημείας

Πανεπιστημίου Πατρών

Email:

2

Καθαροί χώροι στη Φαρμακοβιομηχανία: 1ο Μέρος, (Θεωρία και πρακτική λειτουργίας - κανονισμοί)

Κων/νος Καγκάδης,

CBL Patras

(Chemical and Biopharmaceutical Laboratories)

Email:

3

Καθαροί χώροι στη Φαρμακοβιομηχανία: 2ο Μέρος, (εφαρμογή: Τυπική γραμμή παραγωγής ασήπτως παρασκευαζομένων ενεσίμων σε καθαρό χώρο)

Κων/νος Καγκάδης,

CBL Patras

(Chemical and Biopharmaceutical Laboratories)

Email:

4

Δεοντολογία Αξιολόγησης Κλινικών Δοκιμών

Eλένη Aνθοπούλου, Γραμματέας Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για Κλινικές Μελέτες – ΕΟΦ

Email:

5

Φαρμακευτική τεχνολογία. 1ο Μέρος: Λυοφιλοποίηση

Κων/νος Καγκάδης,

CBL Patras

(Chemical and Biopharmaceutical Laboratories)

Email:

6

Φαρμακευτική τεχνολογία. 2ο Μέρος: Λυοφιλοποίηση

Κων/νος Καγκάδης,

CBL Patras

(Chemical and Biopharmaceutical Laboratories)

Email:

7

Διασφάλιση ποιότητας αναλύσεων. 1ο Μέρος

Βάνα Καλαϊτζή,

CBL Patras

(Chemical and Biopharmaceutical Laboratories)

Email:

8

Διασφάλιση ποιότητας αναλύσεων. 2ο Μέρος

Βάνα Καλαϊτζή,

CBL Patras

(Chemical and Biopharmaceutical Laboratories)

Email:

9

Προκλινική αξιολόγηση με προοπτική Kλινικής Δοκιμής

Ευσταθία Γιαννοπούλου,

ZEINCRO HELLAS

Email:

10

Αρχές Επιδημιολογίας και Ερευνητικοί Σχεδιασμοί. 1ο Μέρος

Καθ. Ελένη Γελαστοπούλου,

Τμήμα Ιατρικής

Πανεπιστημίου Πατρών

Email:

11

Αρχές Επιδημιολογίας και Ερευνητικοί Σχεδιασμοί. 2ο Μέρος

Καθ. Ελένη Γελαστοπούλου,

Τμήμα Ιατρικής

Πανεπιστημίου Πατρών

Email:

12

Μεθοδολογία Συγγραφής & Παρουσίασης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Επικ. Καθ. Βαλαντούλα Ντεϊμεντε,

Τμήμα Χημείας

Πανεπιστημίου Πατρών

Email:

13

Μεθοδολογία Συγγραφής & Παρουσίασης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Ευσταθία Κουλούρη, ΕΔΙΠ,

Τμήμα Χημείας

Πανεπιστημίου Πατρών

Email:

14

Εκτίμηση Κινδύνου Χρήσης Χημικών Ουσιών – Risk Assessment

Καθ. Μιχάλης Λεοτσινίδης,

Τμήμα Ιατρικής

Πανεπιστημίου Πατρών

Email:

 

template by L.THEME

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.