Διδάσκοντες Μαθημάτων

Ανακάλυψη, Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Φαρμάκων

1) Επικ. Καθ. Γεράσιμος Ρασσιάς (Συντονιστής)

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 997912

Email:

Web page: http://www.chem.upatras.gr/faculty/rassias

 

2) Αναπλ. Καθ. Θεόδωρος Τσέλιος

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 997905

Email:

Web page: http://www.chem.upatras.gr/faculty/tselios

 

3) Επικ. Καθ. Γεώργιος Παναγιωτακόπουλος

Τμήμα Ιατρικής

Τηλ.: +302610 997941

Email:

Web page: http://www.med.upatras.gr/gr/Pages/people/dep.aspx?tID=163


Βιομακρομοριακή και Συνδυαστική ΧημεΙα

 

1) Καθ. Δημήτριος Γάτος (Συντονιστής)

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 997173

Email:

Web page: http://www.chem.upatras.gr/faculty/gatos

                                                                                       

2) Ομότιμος Καθ. Διονύσιος Παπαϊωάννου

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 962954

Email:

Web pages: http://www.soclab.chem.upatras.gr; http://www.chem.upatras.gr/faculty/papaioannou

 

3) Ομότιμος Καθ. Κλεομένης Μπάρλος

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 647602

Email:

Web page: www.cblpatras.gr


Τα Βιομακρομόρια ως Στόχοι Θεραπευτικών Προσεγγίσεων

 

1) Επικ. Καθ. Σπυρίδων Σκανδάλης (Συντονιστής)

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 997913

Email:

Web page: http://www.chem.upatras.gr/faculty/skandalis

 

2) Καθ. Νικόλαος Καραμάνος

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 996029

Email:   

Web page: http://www.chem.upatras.gr/faculty/karamanos 

 

3) Καθ. Δημήτριος Βύνιος

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 997914

Email:   

Web page: http://www.chem.upatras.gr/faculty/vynios  

 

4) Καθ. Αχιλλέας Θεοχάρης

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 996029

Email:  

Web page: http://www.chem.upatras.gr/faculty/theocharis

 

5) Αναπλ. Καθ. Αλέξιος Αλετράς

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 997161

Email:   

Web page: http://www.chem.upatras.gr/faculty/aletras  

 

6) Επικ. Καθ. Αλέξιος Βλάμης

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 997634

Email:     

Web page: http://www.chem.upatras.gr/faculty/vlamis   


Γενετική και Μοριακή Βάση Ασθενειών-Μοριακή Ιατρική

 

1) Αναπλ. Καθ. Αδαμαντία Παπαχατζοπούλου (Συντονίστρια)

Τμήμα Ιατρικής

Τηλ.: +302610 997616

Email:   

Web page: http://www.med.upatras.gr/gr/Pages/people/dep.aspx?tID=12

 

2) Ευγενία-Γεωργία Στεφάνου, B.Sc. M.Sc. Ph.D, HCPC-UK

Κλινική Εργαστηριακή Γενετίστρια

Τηλ.: +302610 603734

Email:    

Web page: https://www.pgnp.gr/?section=2245&language=el_GR

 

3) Επικ. Καθ. Αργυρώ Σγουρού

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Τηλ.: + 2610 367544, 2610 367538

Email:     

Web page: https://www.eap.gr/images/stories/pdf/cv/Short_CV_Sgourou-gr.pdf

 

4) Καθ. Αχιλλέας Θεοχάρης

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 996029

Email:  

Web page: http://www.chem.upatras.gr/faculty/theocharis


Οργανική Χημεία Βιολογικών Διεργασιών

 

1) Επικ. Καθ. Σπυρίδων Σκανδάλης (Συντονιστής)

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 997913

Email:

Web page: http://www.chem.upatras.gr/faculty/skandalis

 

2) Ομότιμος Καθ. Διονύσιος Παπαϊωάννου

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 962954

Email:

Web pages: http://www.soclab.chem.upatras.gr; http://www.chem.upatras.gr/faculty/papaioannou


Δομική και Υπολογιστική Ιατρική Χημεία

 

1) Αναπλ. Καθ. Γεράσιμος Τσιβγούλης (Συντονιστής)

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 996025

Email:

Web page: http://www.chem.upatras.gr/faculty/tsivgoulis

 

2) Αναπλ. Καθ. Θεόδωρος Τσέλιος

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 997905

Email:

Web page: http://www.chem.upatras.gr/faculty/tselios

 

3) Καθ. Βασίλειος Ναστόπουλος

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 962953

Email:  

Web page: http://www.chem.upatras.gr/faculty/nastopoulos


Οργανική Σύνθεση Φαρμάκων

 

1) Αναπλ. Καθ. Κων/νος Αθανασόπουλος (Συντονιστής)

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 997909

Email:

Web page: http://www.soclab.chem.upatras.gr

 

2) Ομότιμος Καθ. Διονύσιος Παπαϊωάννου

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 962954

Email:

Web pages: http://www.soclab.chem.upatras.gr; http://www.chem.upatras.gr/faculty/papaioannou

 

3) Επικ. Καθ. Γεράσιμος Ρασσιάς

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 997912

Email:

Web page: http://www.chem.upatras.gr/faculty/rassias


Μέθοδοι Ανάλυσης Βιοδραστικών Μορίων

 

1) Καθ. Θεόδωρος Τσεγενίδης (Συντονιστής)

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 997152 - 997181

Email:

Web page: http://www.chem.upatras.gr/faculty/tsegenidis

 

2) Καθ. Νικόλαος Καραμάνος

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 996029

Email:   

Web page: http://www.chem.upatras.gr/faculty/karamanos 

 

3) Καθ. Δημήτριος Βύνιος

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 997914

Email:   

Web page: http://www.chem.upatras.gr/faculty/vynios  

 

4) Αναπλ. Καθ. Κων/νος Αθανασόπουλος

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 997909

Email:

Web page: http://www.soclab.chem.upatras.gr


Ερευνητική Μεθοδολογία

(βλέπε Περίγραμμα Μαθήματος – Πρόγραμμα Σεμιναρίων)

 

Αναπλ. Καθ. Θεόδωρος Τσέλιος (Συντονιστής)

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 997905

Email:

Web page: http://www.chem.upatras.gr/faculty/tselios


Χημική Βιολογία

(βλέπε Περίγραμμα Μαθήματος)

 

1) Επικ. Καθ. Σπυρίδων Σκανδάλης (Συντονιστής)

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 997913

Email:

Web page: http://www.chem.upatras.gr/faculty/skandalis

 

2) Καθ. Δημήτριος Γάτος

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 997173

Email:

Web page: http://www.chem.upatras.gr/faculty/gatos

                                                                                       

3) Ομότιμος Καθ. Διονύσιος Παπαϊωάννου

Τμήμα Χημείας

Τηλ.: +302610 962954

Email:

Web pages: http://www.soclab.chem.upatras.gr; http://www.chem.upatras.gr/faculty/papaioannou


Bασική και Εφαρμοσμένη Ανοσολογία

 

Καθ. Μουζάκη Αθανασία (Συντονίστρια)

Τμήμα Ιατρικής

Τηλ.: +302610 996123

Email:

Web page: http://www.med.upatras.gr/hematology/


 Φαρμακολογία (Μηχανισμοί - Στόχοι φαρμακολογικής παρέμβασης)

 

1) Ομότιμος Καθ. Χριστόδουλος Φλωρδέλλης (Συντονιστής)

Τμήμα Ιατρικής

Τηλ.: +302610 996250

Emails: ;

 

2) Επικ. Καθ. Γεώργιος Παναγιωτακόπουλος

Τμήμα Ιατρικής

Τηλ.: +302610 997941

Email:

Web page: http://www.med.upatras.gr/gr/Pages/people/dep.aspx?tID=163