Διοικητική Υποστήριξη

Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών

 

Γραμματέας

Ελισάβετ Μπουζαμανάκη

Διοικητικός υπάλληλος

Τηλ: (+302610) 996013

Emails: ,

 

Σπυριδούλα Πριοβόλου

Διοικητικός υπάλληλος

Τηλ: (+302610) 997101

Email:

 

Ελίνα Ζυγομαλά

Διοικητικός υπάλληλος

Τηλ: (+302610) 996009

Email: